O sboru

IMG_1271

Jsme křesťanské společenství věřících lidí, kteří staví na první místo ve svém životě Pána Boha. Snažíme se žít podle biblických zásad, které nám Pán Bůh přenechal v Božím slově. Každý, kdo svou víru v Boha myslí vážně, má možnost studovat Bibli, vyznat svou víru a křtem potvrdit smlouvu mezi ním a Bohem.

Pravidelně se scházíme každou sobotu v 9:30 v modlitebně CASD na Roubanské.
Přijďte mezi nás a prožijte s námi krásný sobotní den.

Rádi Vás uvidíme.